Akreditácia pracoviska, typ “A”

Dňa 29.4.2016 sme boli úspešne akreditovaní a dostali sme osvedčenie v rozsahu SPIROERGOMETRIA A ERGOMETRIA – “A”
Na Slovensku je iba 11 takýchto pracovísk, ide o akreditáciu v zmysle vyhlášky MŠ SR 51/2016.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2018 Sportmed. Všetky práva vyhradené.