ISO certifikát

Medzinárodná norma ISO 9001-2008

Dňa 19.10.2007 bol vykonaný v Sportmede certifikačný audit firmou 3EC-NSF International, a.s. a naše pracovisko bolo certifikované normou ISO 9001-2008. V následných rokoch bolo pracovisko každoročne auditované a recertifikované na normu ISO 9001 – 2008.

V októbri 2008 spoločnosť úspešne zvládla dozorový audit a recertifikovala sa na normu kvality ISO 9001:2008. Každý rok je zariadenie auditované dozorovým alebo recertifikačným auditom.

ISO certifikát

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2020 Sportmed. Všetky práva vyhradené.