MUDr. Igor Hajduk

hajduk

Všeobecný lekár

Absolvent Vojenského lekárskeho, výskumného a doškoľovacieho ústavu Jána Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, Karlovej Univerzity Praha. Absolvoval atestáciu zo všeobecného a dorastového lekárstva (1993, 2000) posudkového lekárstva (1997) a vnútorného lekárstva (2004).

  • V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie, posudkový lekár v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie, spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, kúpeľnými zariadeniami, sociálnou poisťovňou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • V Sportmede pracuje ako všeobecný (praktický) lekár od roku 2006.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2019 Sportmed. Všetky práva vyhradené.