MUDr. Vladimír Říha

riha

Všeobecný lekár

V roku 1986 ukončil štúdium na lekárskej fakulte Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové.  V rokoch 1986-1988 pracoval ako postgraduálny lekár vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, v rokoch 1988 – 2014 pôsobil ako všeobecný a riadiaci lekár.

  • V roku 1992 absolvoval atestáciu zo všeobecného lekárstva.
  • V roku 1998 absolvoval atestáciu zo sociálneho lekárstva.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2019 Sportmed. Všetky práva vyhradené.