Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Viktor Bielik 2019

Športový fyziológ, kondičný tréner

Vo vrcholovom športe začínal ako masér (basketbal, stolný tenis, biatlon, vodný slalom). V roku 2003 začal vyučovať a prednášať fyziológiu človeka na FTVŠ UK. Od roku 2004 pracuje s vrcholovými a rekreačnými športovcami v oblasti diagnostiky trénovanosti a zdravotného zabezpečenia.

  • Bol členom realizačného tímu v biatlone a v ženskom bežeckom lyžovaní.
  • Je autorom viacerých odborných prác a publikácii, ktoré sa venujú problematike výživy, diagnostiky trénovanosti a metodológie vo vrcholovom, ale aj rekreačnom športe.

Aktívne sa zúčastňuje amatérskych pretekov v behu, triatlone a bežeckom lyžovaní.

V Sportmede pracuje od roku 2009 ako športový fyziológ a venuje sa diagnostike trénovanosti, príprave tréningových plánov a redukčnému programu.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2019 Sportmed. Všetky práva vyhradené.