Zuzana Šajbidorová

SUK_7498 zuzana

Vedúca sestra zariadenia

Špecializácia na všeobecné lekárstvo a chirurgiu, má ukončenú Strednú zdravotnícku školu v Bratislave, odbor všeobecná sestra, od roku 1992 pracovala ako sestra pri lôžku na chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave.

  • Od roku 2001 pracovala ako sestra na traumatologicko – ortopedickej ambulancii nemocnice MO SR v Bratislave.
  • Od roku 2005 je súčasťou tímu Sportmed.
  • V rámci ďalšieho vzdelávania študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor ošetrovateľstvo.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2019 Sportmed. Všetky práva vyhradené.