Časopis

Sportmed v roku 2005 vydal svoj prvý časopis so zameraním na propagáciu Sportmedu s odbornými článkami, vrátane propagácie našich zmluvných športovcov, spolupracovníkov, firiem a aktivít. Pripravujeme ďalšie vydanie časopisu a jeho periodické vydávanie vzhľadom k tomu, že úvodné číslo malo v odbornej verejnosti veľmi kladný ohlas.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2019 Sportmed. Všetky práva vyhradené.