Angiológia (cievna ambulancia)

Od 1.8.2017 dočasne neposkytujeme.

 1. Bolia Vás nohy a máte opuchy nôh?
 2. Máte kŕčové žily na dolných končatinách?
 3. Bolí Vás hlava, máte závrate, hučí Vám v ušiach?
 4. Máte predpoklady na náhlu cievnu mozgovú príhodu?
 5. Máte zvýšený cholesterol?

Ak máte ktorýkoľvek z uvedených príznakov, potrebujete cievne vyšetrenie!

Ponúkame Vám:

Komplexné cievne vyšetrenie skúseným atestovaným lekárom s odborným záverom a liečbou

Ultrasonografické vyšetrenie (Doppler) žíl a artérií dolných aj horných končatín, mimohlavových mozgových ciev (karotídy), ciev brucha (aorta) a obličkových ciev.

Vykonávame liečbu zistených chorobných stavov (infúzna liečba, lymfodrenáž, sklerotizácie varixov na končatinách,…)

 

Zabezpečuje konzervatívnu angiologickú starostlivosť so zameraním na ultrasonografické vyšetrenie s farebným a dopplerovským meraním prietoku, diferenciálnu diagnostiku angiologických ochorení rôzneho druhu a liečbu.

Ultrasonografické vyšetrenia realizovaná na našej Angiologickej ambulancii:

USG prívodných mozgových tepien:

 • bolesti hlavy
 • závrate
 • stavy po cievnych mozgových príhodách
 • tlakový rozdiel na horných končatinách
 • výpadok zorného poľa

USG obličkových tepien:

 • artériová hypertenzia
 • porucha obličkových funkcií
 • nefropatia

USG brušnej aorty

 • hmatná pulzujúca rezistencia v dutine brušnej

USG tepien a vén DK

 • opuchy
 • bolesti nôh
 • pocit ťažkých nôh
 • kŕče
 • tŕpnutie
 • farebné zmeny (začervenanie)
 • vredy predkolení
 • nehmatné pulzácie

USG tepien a vén HK:

 • opuch
 • bolesti
 • začervenanie
 • tŕpnutie
 • nehmatné pulzácie

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2017 Sportmed. Všetky práva vyhradené.