Chirurgia

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonáva atestovaný chirurg Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Na základe Vašich individuálnych časových možností Vám zabezpečíme chirurgický výkon v lokálnej anestéze podľa indikácie – napr. odstránenie pigmentových névov, bradavíc, lipómov, fibrómov, zarastený nechet a iné.

Objednajte sa na tel. čísle 0902 901 034.

Pozrite si cenník výkonov.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2020 Sportmed. Všetky práva vyhradené.