Interná ambulancia

Vyšetrí Vás skúsený atestovaný lekár z odboru interného lekárstva a funkčnej diagnostiky.

Zameranie na diagnostiku, diferenciálnu dg., liečbu a prevenciu ochorení vnútorných orgánov.
Špecializujeme sa na liečbu artériovej hypertenzie, záchytenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a pacientov s metabolickým syndrómom.

Ďalej ponúkame:

- interné predoperačné vyšetrenia
- laboratórne vyšetrenia
- EKG s popisom
- vyšetrenia pre potreby poistovne
- vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou.

Pozrite si cenník výkonov.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2020 Sportmed. Všetky práva vyhradené.