Ortopédia

Všeobecná konzervatívna ortopedická starostlivosť pre detí aj dospelých :

  • osobitne zamerané na poruchy držania tela detí aj dospelých, degeneratívne poškodenia chrbtice, deformity chrbtice
  • skoliózy, kyfózy so špecializáciou na poradenstvo týkajúce sa ortéz trupu, korzetov a driekových pásov
  • poradenstvo pri poruchách chôdze, bolestiach a deformitách chodidiel detí aj dospelých  so zameraním na optimalizáciu ortopedických vložiek a konfekčnej a ortopedickej obuvi
  • medikamentózna liečba pri poškodení kolenných a bedrových kĺbov a optimalizácia konštrukčných riešení ortopedických pomôcok pri obmedzení mobility po športových úrazoch ako aj pri poškodeniach kĺbov z opotrebovania

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonáva skúsená ortopédka MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. Ambulancia sa nachádza v priestoroch Sportmedu.

Objednajte sa na tel. čísle 0902 901 034. Pozrite si cenník výkonov.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2020 Sportmed. Všetky práva vyhradené.