Telovýchovné lekárstvo

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonávajú skúsení športoví lekári: MUDr. Vladimír Říha,  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Konzultácie sú určené:

  • vrcholovým športovcom
  • rekreačným športovcom
  • deťom zaradeným do pravidelnej tréningovej aktivity
  • deťom na posúdenie predpokladu somatického a výkonnostného rastu
  • ľudí s oslabeným zdravotným stavom pri liečbe rôznych ochorení (diabetes, nadváha, poruchy metabolizmu a iné.)
  • Všetkým, ktorí chcú začať zdravo športovať

Testovanie, redukčný program, odborné závery pre diagnostiku trénovanosti, programovanie a sledovanie tréningu Vám na požiadanie urobí Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Objednajte sa na tel. čísle 0902 901 034

Pozrite si cenník výkonov.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2019 Sportmed. Všetky práva vyhradené.