Traumatológia

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonáva Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Pri indikácii k operácii Vám poskytujeme možnosť vykonať ju prednostne a to priamo v priestoroch na Daxnerovom námestí 5, Bratislava.   Vykonávame všetky druhy artroskopických operácií a operácií športovej traumatológie.

Objednajte sa na tel. čísle: 0902 901 034.

Pozrite si cenník výkonov.

Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2020 Sportmed. Všetky práva vyhradené.