2% z daní pre Šport a zdravie, n.f.

Prosíme Vás o zaslanie 2% z daní neinvestičnému fondu ŠPORT A ZDRAVIE n.f., Pod Rovnicami 25, 841 04 Bratislava, IČO:45744203. Pomôžete nášmu zariadeniu a samozrejme aj sebe! Tlačivo tu.