2% z daní – Šport a zdravie, n.f., spoločne podporme športujúcu mládež!

Názov:                  Šport a zdravie, n.f.

Právna forma:     neinvestičný fond

Adresa:                 Pod Rovnicami 25, 841 04 Bratislava

IČO:                     45744203

Viac tu