Akreditácia pracoviska, typ „A“

Dňa 29.4.2016 sme boli úspešne akreditovaní a dostali sme osvedčenie v rozsahu SPIROERGOMETRIA A ERGOMETRIA – „A“
Na Slovensku je iba 11 takýchto pracovísk, ide o akreditáciu v zmysle vyhlášky MŠ SR 51/2016.