Novinka v liečbe športových úrazov a kĺbnej artrózy vlastnou plazmou

Prudký rozvoj poznatkov v medicíne k nám prináša nový spôsob liečenia akútnych aj chronických úrazov pomocou vlastnej plazmy. Táto metodika umožňuje organizmu rýchlejšie hojenie, skoršiu rehabilitáciu a dobu zotavenia po úraze. Pomocou nej je vhodné liečiť typické športové diagnózy:

  • Tenisový lakeť ? Poškodenia kĺbov (lézie meniskov a väzov, chrupaviek)
  • Zápaly Achillovej šľachy ? Zápaly patelárnej šľachy (jumper´s knee)
  • Svalové poranenia ? Spomalenie degeneratívnych procesov v kĺbe

Výhodou je, že ide o neoperačnú, bezpečnú metódu , ktorá používa hojacie bunky z „vlastného tela“.

Mechanizmus účinku:

Podstatným princípom tejto bioterapie je, že pomocou systému “ACP (Autologná kondicionovaná plazma) Double syringe system” získame z krvi pacienta plazmu obohatenú o trombocyty a iné hojacie látky. Trombocyty (krvné doštičky) sa aktivujú v okamihu opustenia krvného toku – mimo cievy a uvoľňujú proliferatívne a morfogenické proteiny. Tieto rastové faktory sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách vrátane kostí, šliach, chrupavky a kože. Napomáhajú biologickému procesu hojenia pri akútnych úrazoch alebo pri ich prechode do chronického štádia. Tento výťažok z krvi sa vstrekuje pomocou injekcie do poraneného miesta resp. kĺbu.

Proces liečby:

Pacientovi sa odoberie venózna krv, ktorej spracovanie trvá 5 minút. Po spracovaní sa podáva do postihnutého miesta vlastná plazma. Do krvi sa nič nepridáva! Celá procedúra, a teda aj návšteva lekára trvá asi 30 minút. Injekcie sa podávajú v intervaloch 5-7 dní . Odporúča sa podať 6 injekcií. V akútnych prípadoch sa však intervaly medzi injekciami môžu skrátiť.

V Európskej únii a na Slovensku sa táto liečba neuhrádza z verejného zdravotného poistenia. Ide o nadštandardnú bio liečbu hradenú na priamu platbu. Jedna injekcia sa hradí vo výške 200 €, celková kúra 6 injekcií stojí 1200 €.

Túto liečbu indikuje a aplikuje skúsený odborný lekár.
Objednať sa môžete na tel.: 0902 901034