Otvorili sme ďalšie odborné ambulancie

Otvorili sme ďalšie odborné ambulancie – ambulanciu diabetológie a porúch látkovej premeny a výživyambulanciu angiológie. Ponúkame Vám dlhodobú starostlivosť pri Vašich ťažkostiach!