Telovýchovnolekárske prehliadky lacnejšie!

V zmysle nového Zákona o športe platného od 1.1.2016 sme upravili náplň preventívnych telovýchovnolekárskych prehliadok (športových prehliadok). Aby sme podporili starostlivosť o Vaše zdravie, upravili sme aj ceny – prehliadky sú lacnejšie!