Prijmeme do zamestnania

Hľadáme spolupracovníkov na zabezpečenie činnosti odborných ambulancií: interná, kardiologická, gynekologická, urologická, ďalej stomatologická ambulancia a dentálna hygiena, kde je možný aj prenájom priestorov. Určite sa Vám ozveme.

Kontakt:  delej@sportmed.sk.