Storno poplatok

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že nedostavenie sa na objednané vyšetrenie je potrebné hlásiť vopred. Odhlásenie sa z termínu vyšetrenia/výkonu je možné najneskôr 24 hod pred vyšetrením, pri akútnych stavoch do 8:00 hod v deň vyšetrenia. V prípade nedostavenia sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho informovania Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10 EUR.

Odhlásenie termínu: 0902 901 034, aj SMS

Prijaté opatrenia, prosím, prijmite ako snahu poskytovať Vám čo najskoršie termíny vyšetrení. Včasným odhlásením môžete pomôcť tým, ktorí termín skutočne potrebujú.