Test trénovanosti

Odreagujete sa radi po práci športom?

Viete, akú zdravú záťaž znesie Váš organizmus?

Buďte efektívni aj pri cvičení a absolvujte

TEST TRÉNOVANOSTI.

test  skala