Všeobecný lekár

Od 1.9.2007 sme rozšírili naše zdravotnícke služby o ambulanciu praktického lekára prvého kontaktu pre dospelých.