Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz, bezpečnostná služba

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu, posudok pre prácu v bezpečnostnej službe a prácu s omamnými látkami.