O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

ISO certifikát

Medzinárodná norma ISO 9001-2008

Dňa 19.10.2007 bol vykonaný v Sportmede certifikačný audit firmou 3EC-NSF International, a.s. a naše pracovisko bolo certifikované normou ISO 9001-2008. V následných rokoch bolo pracovisko každoročne auditované a recertifikované na normu ISO 9001 – 2008.

V októbri 2008 spoločnosť úspešne zvládla dozorový audit a recertifikovala sa na normu kvality ISO 9001:2008. Každý rok je zariadenie auditované dozorovým alebo recertifikačným auditom.