O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

Náš tím

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Traumatológ, chirurg, športový lekár Od roku 1991 pracoval v Nemocnici Ministerstva obrany (Vojenskej nemocnici) v Brati ...
Čítať ďalej

Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Športový fyziológ a vedec Je motivátorom, lektorom a autorom v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Malých aj veľk ...
Čítať ďalej

MUDr. Vladimír Říha

Primár, telovýchovný lekár, všeobecný lekár V roku 1986 ukončil štúdium na lekárskej fakulte Vojenského lekárskeho výsku ...
Čítať ďalej

MUDr. Igor Hajduk

Všeobecný lekár Absolvent Vojenského lekárskeho, výskumného a doškoľovacieho ústavu Jána Evangelisty Purkyně v Hradci Kr ...
Čítať ďalej

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.

Ortopéd 1976 absolvovala LFUK Bratislava 1980 atestácia v odbore ortopédia I. stupňa 1990 atestácia v odbore ortopédia I ...
Čítať ďalej

Mgr. Zuzana Šajbidorová

Vedúca sestra zariadenia Špecializácia na všeobecné lekárstvo a chirurgiu, má ukončenú Strednú zdravotnícku školu v Brat ...
Čítať ďalej

Bc. Lenka Letkovičová

Fyzioterapeut Absolventka strednej zdravotnej školy na Záhradníckej ulici v Bratislave (1996-1999).  V rokoch 2002 – 201 ...
Čítať ďalej