O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

MUDr. Igor Hajduk

Všeobecný lekár

Absolvent Vojenského lekárskeho, výskumného a doškoľovacieho ústavu Jána Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, Karlovej Univerzity Praha. Absolvoval atestáciu zo všeobecného a dorastového lekárstva (1993, 2000) posudkového lekárstva (1997) a vnútorného lekárstva (2004).

  • V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie, posudkový lekár v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie, spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, kúpeľnými zariadeniami, sociálnou poisťovňou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • V Sportmede pracuje ako všeobecný (praktický) lekár od roku 2006.