O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

MUDr. Martina Barátová

interná lekárka, diabetológ

V roku 1994 ukončila štúdium na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo.

Má atestáciu I. stupňa z interného lekárstva (1998) a nadstavbovú špecializáciu z diabetológie, porúch metabolizmu a výživy (2003). V roku 2001 získala medzinárodný diplom v homeopatii, v roku 2008 diplomy v laserovej medicíne v Toronte.

Do roku 2000 pracovala ako sekundárny lekár – internista v Nemocnici Ministerstva obrany v Bratislave, neskôr ako internista – diabetológ na Klinike diabetológie IKEM v Prahe. Od roku 2004 do roku 2007 bola hlavným diabetológom v kúpeľoch Podebrady v Českej republike. Do roku 2015 pracovala ako Medical Associate  vo Vein Vascular Centre v Toronte, v Kanade.

Je členkou niekoľkých odborných domácich aj zahraničných lekárskych spoločností.  Spolupracuje s Univerzitou tretieho veku v Trenčíne.  Naďalej pokračuje v postgraduálnom vzdelávaní, t.č. tiež na Fakulte verejného zdravotníctva  SZU v Bratislave, v špecializačnom štúdiu MPH.

V Sportmede pracuje od roku 2016 ako internista a odborník pre diabetológiu a poruchy látkovej výmeny a výživy.