MUDr. Vladimír Říha

Primár, telovýchovný lekár, všeobecný lekár

V roku 1986 ukončil štúdium na lekárskej fakulte Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové.  V rokoch 1986-1988 pracoval ako postgraduálny lekár vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, v rokoch 1988 – 2014 pôsobil ako všeobecný a riadiaci lekár. Od roku 2014 pracuje v Sportmede ako všeobecný lekár a telovýchovný lekár. Od mája 2020 je primárom zariadenia.