O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

Mgr. Zuzana Šajbidorová

Vedúca sestra zariadenia

Špecializácia na všeobecné lekárstvo a chirurgiu, má ukončenú Strednú zdravotnícku školu v Bratislave, odbor všeobecná sestra, od roku 1992 pracovala ako sestra pri lôžku na chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave.

  • Od roku 2001 pracovala ako sestra na traumatologicko – ortopedickej ambulancii nemocnice MO SR v Bratislave.
  • Od roku 2005 je súčasťou tímu Sportmed.
  • V rámci ďalšieho vzdelávania vyštudovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave odbor ošetrovateľstvo.