O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

Časopis

Sportmed v roku 2005 vydal svoj prvý časopis so zameraním na propagáciu Sportmedu s odbornými článkami, vrátane propagácie našich zmluvných športovcov, spolupracovníkov, firiem a aktivít. Pripravujeme ďalšie vydanie časopisu a jeho periodické vydávanie vzhľadom k tomu, že úvodné číslo malo v odbornej verejnosti veľmi kladný ohlas.