O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

Publikačná činnosť

 • 1. Filip, S., Delej, B., Kuna, P.: Radioprotektívny účinok Cystamínu u myší lokálne ožiarených v oblasti hlavy. Biológia, Bratislava, 40, 3, 1985, 319 – 326.
 • 2. Delej, B.: Vlastná artroskopická operačná technika recidivujúcich luxácií ramenného kĺbu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 62, 1995, č. 5, 271 – 275.
 • 3. Delej, B.: Artroskopická subakromiálna dekompresia. Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 62, 1995, č. 6, 367 – 370.
 • 4. Delej, B.: Artroskopia členkového kĺbu. Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 63, 1996, č. 3, 177 – 183.
 • 5. Papšo, M., Delej, B.: Endoskopická chirurgia pohybového aparátu – súčasné možnosti a perspektívy. Medicínsky monitor, 2, 1996, č. 3, 14 – 16.
 • 6. Delej, B., Petrovič, Š., Papšo, M., Prečinský, P.: Artroskopia po opakovaných podvrtnutiach členkového kĺbu. Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 64, 1997, č. 2, 113 – 116.
 • 7. Papšo, M., Petrovič, Š., Haruštiak, S., Delej,B.: Osteosarkóm kľúčnej kosti. Slovenský lekár, 8, 1998, č. 10, 19 – 20.
 • 8. Delej, B.: Základy artroskopie. Slovak Academic Press, Bratislava, 1999, 69 s.
 • 9. Delej, B.: Artroskopia členkového kĺbu. Slovak Academic Press, Bratislava, 1999, 71 s.
 • 10. Delej, B., Javorčík, P., Horváth, T.: Koblácia v artroskopii. Lek. obzor, 51, 2002, 3, 85 – 88.
 • 11. Horváth,T., Delej, B., Javorčík, P., Berec, J.: Možnosti chirurgickej liečby lézií kĺbovej chrupky. Lek. obzor 51, 2002, 12, 359 – 363.
 • 12.Sijka, P., Delej, B., Javorčík,P.: Akútne stavy v ortopédii. Revue medicíny v praxi 3, 2003, 1, 8-9.
 • 13. Javorčík, P., Delej, B., Horváth, T., Berec, J.: Možnosť fixácie štepu pri rekonštrukcii predného skríženého väzu kolenného kĺbu – Rigid Fix. Medicínsky monitor, 4, 2003, 8-9.
 • 14. Javorčík, P., Delej, B., Horváth, T.: Rekonštrukcia predného skríženého väzu. Medicina Militaris Slovaca, 1, 2003, 8 – 11.
 • 15. Delej, B.: História artroskopie na Slovensku. Pozsony (Pressburg) Bratislava, 2003, 87 s.
 • 16. Horváth, T., Štempel, Š., Majeský, B., Delej, B., Javorčík, P., Berec, J.: Obrovskobunkový kostný nádor – náhrada distálneho rádia proximálnou časťou fibuly. Lekársky obzor, 52, 2003, 11, 351 – 353.
 • 17. Delej, B.: Prevence sportovních úrazú. Pohyb je život, 8, 2004, 1, 18 – 20.
 • 18. Delej, B.: Prevence sportovních úrazú. Pohyb je život, 8, 2004, 2, 19 – 20.
 • 19. Sijka, P., Delej, B., Javorčík, P., Berec, J.: Bolesti kolien. Revue medicíny v praxi, 5, 2004, 6-7.
 • 20. Delej,B.: História artroskopie na Slovensku. Sborník abstrakt Artroskopické dny s mezinárodní účastí, 17. 9. 2004, Praha, s. 34.
 • 21. Delej, B., Dvorský, B.: Preventívne prehliadky u športovcov. Revue medicíny v praxi 3, 2005, 2. s. 5-6
 • 22. Meško D., Komadel Ľ., Delej B., a spolupr.: Telovýchovnolekárske vademecum. Europrint Bratislava, 2005, 221 s. Spoluautor učebného textu.
 • 23. Delej B.: Recidivujúca luxácia ramenného kĺbu u športovcov. Abstrakty 3. Višegrádskeho kongresu telovýchovného lekárstva, 2006, Bratislava, s. 6.
 • 24. Delej, B.: Tenisový lakeť. Abstrakty Národného kongresu telovýchovného lekárstva, 2008, Trenčín, s. 6.
 • 25. Delej, B.: Jumper´s knee. Abstrakty Národného kongresu telovýchovného lekárstva, 2008, Trenčín, s. 5.
 • 26. Delej, B.: Zdravotné zabezpečenie slovenskej výpravy na OH 2008 v Pekingu. Abstrakty Národného kongresu telovýchovného lekárstva, 2008, Trenčín, s. 7.