SPORTMED

Publikačná činnosť

 • 1Filip, S., Delej, B., Kuna, P.

  Radioprotektívny účinok Cystamínu u myší lokálne ožiarených v oblasti hlavy. Biológia, Bratislava, 40, 3, 1985, 319 – 326.
 • 2Delej, B.

  Vlastná artroskopická operačná technika recidivujúcich luxácií ramenného kĺbu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 62, 1995, č. 5, 271 – 275.
 • 3Delej, B.

  Artroskopická subakromiálna dekompresia. Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 62, 1995, č. 6, 367 – 370.
 • 4Delej, B.

  Artroskopia členkového kĺbu. Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 63, 1996, č. 3, 177 – 183.
 • 5Papšo, M., Delej, B.

  Endoskopická chirurgia pohybového aparátu – súčasné možnosti a perspektívy. Medicínsky monitor, 2, 1996, č. 3, 14 – 16.
 • 6Delej, B., Petrovič, Š., Papšo, M., Prečinský, P.

  Artroskopia po opakovaných podvrtnutiach členkového kĺbu. Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 64, 1997, č. 2, 113 – 116.
 • 7Papšo, M., Petrovič, Š., Haruštiak, S., Delej,B.

  Osteosarkóm kľúčnej kosti. Slovenský lekár, 8, 1998, č. 10, 19 – 20.
 • 8Delej, B.

  Základy artroskopie. Slovak Academic Press, Bratislava, 1999, 69 s.
 • 9Delej, B.

  Artroskopia členkového kĺbu. Slovak Academic Press, Bratislava, 1999, 71 s.
 • 10Delej, B., Javorčík, P., Horváth, T.

  Koblácia v artroskopii. Lek. obzor, 51, 2002, 3, 85 – 88.
 • 11Horváth,T., Delej, B., Javorčík, P., Berec, J.

  Možnosti chirurgickej liečby lézií kĺbovej chrupky. Lek. obzor 51, 2002, 12, 359 – 363.
 • 12Sijka, P., Delej, B., Javorčík,P.

  Akútne stavy v ortopédii. Revue medicíny v praxi 3, 2003, 1, 8-9.
 • 13Javorčík, P., Delej, B., Horváth, T., Berec, J.

  Možnosť fixácie štepu pri rekonštrukcii predného skríženého väzu kolenného kĺbu – Rigid Fix. Medicínsky monitor, 4, 2003, 8-9.
 • 14Javorčík, P., Delej, B., Horváth, T.

  Rekonštrukcia predného skríženého väzu. Medicina Militaris Slovaca, 1, 2003, 8 – 11.
 • 15Delej, B.

  História artroskopie na Slovensku. Pozsony (Pressburg) Bratislava, 2003, 87 s.
 • 16Horváth, T., Štempel, Š., Majeský, B., Delej, B., Javorčík, P., Berec, J.

  Obrovskobunkový kostný nádor – náhrada distálneho rádia proximálnou časťou fibuly. Lekársky obzor, 52, 2003, 11, 351 – 353.
 • 17Delej, B.

  Prevence sportovních úrazú. Pohyb je život, 8, 2004, 1, 18 – 20.
 • 18Delej, B.

  Prevence sportovních úrazú. Pohyb je život, 8, 2004, 2, 19 – 20.
 • 19Sijka, P., Delej, B., Javorčík, P., Berec, J.

  Bolesti kolien. Revue medicíny v praxi, 5, 2004, 6-7.
 • 20Delej,B.

  História artroskopie na Slovensku. Sborník abstrakt Artroskopické dny s mezinárodní účastí, 17. 9. 2004, Praha, s. 34.
 • 21Delej, B., Dvorský, B.

  Preventívne prehliadky u športovcov. Revue medicíny v praxi 3, 2005, 2. s. 5-6
 • 22Meško D., Komadel Ľ., Delej B., a spolupr.

  Telovýchovnolekárske vademecum. Europrint Bratislava, 2005, 221 s. Spoluautor učebného textu.
 • 23Delej B.

  Recidivujúca luxácia ramenného kĺbu u športovcov. Abstrakty 3. Višegrádskeho kongresu telovýchovného lekárstva, 2006, Bratislava, s. 6.
 • 24Delej B.

  Tenisový lakeť. Abstrakty Národného kongresu telovýchovného lekárstva, 2008, Trenčín, s. 6.
 • 25Delej B.

  Jumper´s knee. Abstrakty Národného kongresu telovýchovného lekárstva, 2008, Trenčín, s. 5.
 • 26Delej B.

  Zdravotné zabezpečenie slovenskej výpravy na OH 2008 v Pekingu. Abstrakty Národného kongresu telovýchovného lekárstva, 2008, Trenčín, s. 7.

Časopis

Sportmed v roku 2005 vydal svoj prvý časopis so zameraním na propagáciu Sportmedu s odbornými článkami, vrátane propagácie našich zmluvných športovcov, spolupracovníkov, firiem a aktivít.

Pripravujeme ďalšie vydanie časopisu a jeho periodické vydávanie vzhľadom k tomu, že úvodné číslo malo v odbornej verejnosti veľmi kladný ohlas.