Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Cenník platný od 1.2.2020

Cenník ponúkaných vyšetrení a služieb neuhrádzaných ZP  po novelizácii zákona č. 577/2004

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov – výkony nehradené ZP
Preventívna prehliadka A169 €
Preventívna prehliadka A285 €
Preventívna prehliadka B48 €
Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri) 105 €
Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti,  určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri+bežiaci pás) 120 €
Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti,určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom 55 €
Spiroergometria s možnosťou použitia vlastného bicykla + zhodnotenie úrovne trénovanosti55 €
Konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky trénovanosti, metodológie tréningu a výživy 30 min30 €
Pokojový metabolizmus (PM)30 €
Diagnostika výživy a vypracovanie jedálneho lístka150 €
Vstupné všeobecné vyšetrenie30 €
Ostaršenie (ak mal klient preventívnu prehliadku minimálne B v danon roku)25 €
EKG záznam10 €
Ergometria30 €
Spirometria20 €
Spiroergometria55 €
Vyhodnotenie kľudového a záťažového EKG lekárom15 €
Konzultácia a vyhodnotenie výsledkov z odberu krvi15 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Výkony praktického lekára nehradené zdravotnými poisťovňami
Odborná konzultácia na žiadosť klienta v trvaní 20 minút s dohodnutým termínom25 €
Vyšetrenie na vodičský preukaz20 €
Predĺženie platnosti vodičského preukazu20 €
Vyšetrenie na zbrojný pas30 €
Predĺženie platnosti zbrojného pasu30 €
Vyšetrenie pre potreby polície a forénzne účely20 €
Vystavenie zdravotného preukazu20 €
Potvrdenie pre štúdium na VŠ, resp. iné školy15 €
Preventívna prehliadka častejšie ako raz za 2 roky na vlastnú žiadosť25 €
Preventívna prehliadka (vstupná, výstupná) na  žiadosť zamestnávateľa25 €
Odborné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky (okrem TAT)10 €
Vypísanie odborného nálezu zo zdravotného záznamu na vlastnú žiadosť klienta13 €
Vypísanie žiadosti pre ADOS a súkromné agentúry na vlastnú žiadosť klienta10 €
Odbery na vlastnú žiadosť a žiadosť lekára z iného pracoviska5 €
Správa o poistnej udalosti pre komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu20 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)10 €
Podanie infúzie podľa ordinácie lekára s prineseným liečivom10 €
Vyšetrenie (ošetrenie) samoplátcu50 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Ambulancia ortopédie, úrazovej chirurgie a chirurgie
Manažment klienta na lekárske vyšetrenie a konzultáciu do 20 minút na vlastnú žiadosť30 €
Manažment klienta na lekárske vyšetrenie a konzultáciu do 40 minút na vlastnú žiadosť50 €
Intraartikulárna injekcia (do kĺbu) len úkon na vlastnú žiadosť12 €
Intraartikulárna injekcia (do kĺbu) aj s liečivom na vlastnú žiadosť20 €
Naloženie fixačného obväzu lekárom10 €
Sňatie fixačného obväzu10 €
Odborný nález  pre komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu20 €
Excízia névu 1 ložisko – príplatok za nadštandard50 €
Excízia névu 2-3 ložiská (za každé) – príplatok za nadštandard30 €
Excízia névu 4-5 ložísk (za každé) – príplatok za nadštandard25 €
Ablácia nechta – príplatok za nadštandard50 €
Ablácia nechta + plastiky lôžka – príplatok za nadštandard60 €
Injekcia intramuskulárna (do svalu) aj s liečivom na vlastnú žiadosť klienta12 €
Injekcia intramuskulárna (do svalu) bez liečiva na vlastnú žiadosť klienta6 €
Podanie infúzie s indikovaným liečivom na vlastnú žiadosť klienta20 €
Podanie infúzie s doneseným liečivom na vlastnú žiadosť klienta10 €
Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze malého rozsahu – príplatok za nadštandard50 €
Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze väčšieho rozsahu  (gangliom, burza) – nadštandard85 €
Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze na šlachách a kostiach – príplatok za nadštandard150 €
Príplatok za nadštandard pri artroskopickej operácii a iných operáciách podľa ponuky – výber operatéra, termínu, konzultácie k operácií, vizity, 1. pooperačná kontrola 600 €
Príplatok za nadštandard pri rekonštrukcii predného skríženého väzu kolena vrátane materiálu – Bioabsorbovateľné skrutky 1 000 €
Samoplátca – poplatok za artroskopickú operáciu a inú ortopedickú operáciu1 800 €
Samoplátca – poplatok za rekonštrukciu predného skríženého väzu kolena2 500 €
Zabezpečenie vyšetrenia u iného odborného lekára10 €
Zabezpečenie termínu vyšetrenia MRI, CT10 €
Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu na vlastnú žiadosť10 €
Vypísanie žiadanky na vyšetrenie na vlastnú žiadosť10 €
Ultrasonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat na vlastnú žiadosť20 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Rehabilitácia – výkony hradené nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou
Prvé rehabilitačné vyšetrenie s terapiou35 €
Individuálna cvičebná lekcia + elektroliečba 50 min.25 €
Individuálna cvičebná lekcia 25 min.18 €
Vyšetrenie na izokinetickom bicykli20 €
Individualna cvičebná lekcia + izokinetický bicykel 50 min.30 €
Manuálna lymfodrenáž 25 min.20 €
Manuálna lymfodrenáž 50 min.25 €
Manuálna lymfodrenáž 85 min.40 €
Zapožičanie motorovej dlahy na koleno na domáce použitie na 1 deň10 €
Zapožičanie motorovej dlahy na koleno na domáce použitie na 14 dní100 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Elektroliečba – výkony hradené nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou
Elektroliečba Phyaction5 €
Rikta (laser,UV svetlo), magnetoterapia8 €
Ultrazvuk8 €
Rehabilitácia – Balíky – výkony hradené nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou
6 xpredplatených individuálnych lekcií + elektroliečba (6×50 min.)130 €
6x predplatených individuálnych lekcií (6×25 min.)95 €
6x predplatených individuálnych lekcií + izokinetický bicykel (6×50 min.)150 €
6x predplatených cvičeni len na izokinetickom bicykli (6×20 min.)100 €
6x manuálna lymfodrenáž (6×25 min.)100 €
6x manuálna lymfodrenáž (6×50 min.)130 €
6x elektroliečba phyaction25 €
6x ultrazvuk40 €
6x Rikta40 €
13x Magnetoterapia80 €
Špeciálne ortopedické vložky do topánok
Podoskopické vyšetrenie5 €
Detské vložky, vložky na bežné nosenie44 €
Športové vložky, vložky do lodičiek59 €
Laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť klienta
Odber krvi do uzatvoreného systému /1 skúmavka4,00 €
Krvný obraz+ diff.5,50 €
Moč chemicky + sediment2,50 €
FW4,50 €
glukóza1,00 €
AST1,00 €
ALT1,00 €
GMT1,00 €
Na1,00 €
K1,00 €
Cl1,00 €
Ca1,00 €
Mg1,00 €
P1,00 €
Fe +CVK3,50 €
CRP5,40 €
ASLO5,40 €
RF5,40 €
Ig A3,50 €
Ig G3,50 €
Ig M3,50 €
Ig E8,50 €
Kreatinín1,00 €
Kyselina močová2,00 €
Urea1,00 €
Cholesterol2,40 €
TGL2,40 €
HDL cholesterol2,40 €
LDL cholesterol2,40 €
Lipidový profil ( chol, TGL, LDL, HDL)10,00 €
CK2,00 €
CB/ celkové bielkoviny1,00 €
Albumín1,00 €
Bilirubín celkový1,00 €
Bilirubín priamy/konj.1,00 €
ALP/ alkalická fosfatáza1,00 €
AMS/ amyláza2,00 €
Myoglobín8,50 €
HBsAG6,00 €
HIV6,00 €
Osteokalcín13,00 €
Vitamín B126,00 €
Fosfáty/ kyselina listová7,00 €
PSA/ prostat. Šoecif.antigén16,00 €
Testosterón7,00 €
TSH12,00 €
T 4/ tyroxín voľný6,00 €
T 3 6,00 €
APTT2,00 €
Fibrinogén6,00 €
INR / trompoplast. Čas1,30 €
KS+ Rh faktor8,00 €
Acidobáza+ odber kapilárnej krvi4,00 €
CKMB5,00 €
Feritín9,00 €
HbA1c (glykovaný hemoglobín)12,00 €
C peptid7,90 €
Ceny mikrobiologických vyšetrení podľa cenníka dodávateľa 
Psychoterapia a poradenstvo – výkony nehradené ZP
Individuálna psychoterapia (50min)35,00 €
Krátkodobé poradenstvo (50min) 25,00 €
Psychologická konzultácia (25min)20,00 €
Nácvik relaxačných techník (25min) 15,00 €
Psychodiagnostické vyšetrenie (50min) parciálne40,00 €
Psychodiagnostické vyšetrenie komplexné 80,00 €
Za každých ďalších začatých 25 min.10,00 €
Písomná správa na žiadosť klienta15,00 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti – výkony nehradené ZP
Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane80,00 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe55,00 €
Posúdenie spôsobilosti narábať s omamnými látkami (farmaceuti)45,00 €
Dopravná psychológia – výkony nehradené ZP
Odobratý vodičský preukaz100,00 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch100,00 €
Vystavenie duplikátu20,00 €
Odborné poradenstvo pre vodičov pri odobratí vodičského preukazu pre alkohol250,00 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy – odborná ambulancia
Manažment klienta na lekárske vyšetrenie a konzultáciu do 20 minút na vlastnú žiadosť20 €
Celoročná starostlivosť o diabetika na liečbe inzulínom (4 kontroly)60 €
Celoročná starostlivosť o diabetika na liečbe perorálnymi antidiabetikmi, diétou (2 kontroly)30 €
Vyšetrenie glykémie glukomerom u samoplátcu5 €
Komplexné prvotné vyšetrenie u samoplátcu v trvaní 30 minút50 €
Edukácia pri zistení diabetu, nastavenie na antidiabetiká, selfmonitoring glykémie glukomerom u samoplátcu 15 €
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov lekárom u samoplátcu15 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Interna – vnútorné lekárstvo – odborná ambulancia
Manažment klienta na vstupné lekár. vyšetrenie a konzultáciu do 30 minút na vlastnú žiadosť30 €
Manažment klienta na kontrolné lek. vyšetrenie a konzultáciu do 20 minút na vlastnú žiadosť15 €
Interné predoperačné vyšetrenie vrátane odberov krvi na vlastnú žiadosť40 €
Interné predoperačné vyšetrenie bez odberov krvi na vlastnú žiadosť30 €
Interné predoperačné vyšetrenie vrátane odberov krvi u samoplátcu100 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €
Pediatrická kardiológia – odborná ambulancia
Manažment klienta na kardiologické vyšetrenie a konzultáciu do 30 minút na vlastnú žiadosť30 €
Manažment klienta na kardiologické vyšetrenie vrátane ECHO KG na vlastnú žiadosť40 €
EKG záznam7 €
Vyhodnotenie EKG záznamu lekárom12 €
ECHO kardiologické vyšetrenie30 €
EKG Holter s vyhodnotením30 €
TK Holter s vyhodnotením25 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku10 €