Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Cenník platný od 1.1.2022

Cenník ponúkaných vyšetrení a služieb neuhrádzaných ZP  po novelizácii zákona č. 577/2004

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov – výkony nehradené ZP  
Preventívna prehliadka A1 80 €
Preventívna prehliadka A2 115 €
Preventívna prehliadka B 65 €
   
Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti,  určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri a/alebo bežiacom páse) 130 €
Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti,určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom 60 €

 
   


   
Vstupné všeobecné vyšetrenie 30 €
Ostaršenie (ak mal klient preventívnu prehliadku minimálne B v danon roku) 30 €
EKG záznam 10 €
Ergometria 35 €
Spirometria 20 €
Spiroergometria 60 €
Vyhodnotenie kľudového a záťažového EKG lekárom 15 €
Konzultácia a vyhodnotenie výsledkov z odberu krvi 15 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia 10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku 10 €
   
Výkony praktického lekára nehradené zdravotnými poisťovňami  
Odborná konzultácia na žiadosť klienta v trvaní 20 minút s dohodnutým termínom 25 €
Vyšetrenie na vodičský preukaz 20 €
Predĺženie platnosti vodičského preukazu 20 €
Vyšetrenie na zbrojný pas 30 €
Predĺženie platnosti zbrojného pasu 30 €
Vyšetrenie pre potreby polície a forénzne účely 20 €
Vystavenie zdravotného preukazu 20 €
Potvrdenie pre štúdium na VŠ, resp. iné školy 15 €
Preventívna prehliadka častejšie ako raz za 2 roky na vlastnú žiadosť 25 €
Preventívna prehliadka (vstupná, výstupná) na  žiadosť zamestnávateľa 25 €
Odborné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky (okrem TAT) 10 €
Vypísanie odborného nálezu zo zdravotného záznamu na vlastnú žiadosť klienta 13 €
Vypísanie žiadosti pre ADOS a súkromné agentúry na vlastnú žiadosť klienta 10 €
Odbery na vlastnú žiadosť a žiadosť lekára z iného pracoviska 5 €
Správa o poistnej udalosti pre komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu 20 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard) 10 €
Podanie infúzie podľa ordinácie lekára s prineseným liečivom 10 €
Vyšetrenie (ošetrenie) samoplátcu 50 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku 10 €
   
Ambulancia ortopédie, úrazovej chirurgie a chirurgie  
Manažment klienta na lekárske vyšetrenie a konzultáciu do 20 minút na vlastnú žiadosť 35 €
Manažment klienta na lekárske vyšetrenie a konzultáciu do 40 minút na vlastnú žiadosť 55 €
Intraartikulárna injekcia (do kĺbu) len úkon na vlastnú žiadosť 15 €
Intraartikulárna injekcia (do kĺbu) aj s liečivom na vlastnú žiadosť 25 €
Naloženie fixačného obväzu lekárom 15 €
Sňatie fixačného obväzu 15 €
Odborný nález  pre komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu 25 €
Excízia névu 1 ložisko – príplatok za nadštandard 60 €
Excízia névu 2-3 ložiská (za každé) – príplatok za nadštandard 35 €
Excízia névu 4-5 ložísk (za každé) – príplatok za nadštandard 30 €
Ablácia nechta – príplatok za nadštandard 55 €
Ablácia nechta + plastiky lôžka – príplatok za nadštandard 65 €
Injekcia intramuskulárna (do svalu) aj s liečivom na vlastnú žiadosť klienta 15 €
Injekcia intramuskulárna (do svalu) bez liečiva na vlastnú žiadosť klienta 10 €
Podanie infúzie s indikovaným liečivom na vlastnú žiadosť klienta 25 €
Podanie infúzie s doneseným liečivom na vlastnú žiadosť klienta 20 €
Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze malého rozsahu – príplatok za nadštandard 60 €
Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze väčšieho rozsahu  (gangliom, burza) – nadštandard 100 €
Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze na šlachách a kostiach – príplatok za nadštandard 160 €
Príplatok za nadštandard pri artroskopickej operácii a iných operáciách podľa ponuky – výber operatéra,
termínu, konzultácie k operácií, vizity, 1. pooperačná kontrola
800 €
Príplatok za nadštandard pri rekonštrukcii predného skríženého väzu kolena vrátane materiálu –
Bioabsorbovateľné skrutky
1 400 €
Samoplátca – poplatok za artroskopickú operáciu a inú ortopedickú operáciu 2 200 €
Samoplátca – poplatok za rekonštrukciu predného skríženého väzu kolena 3 000 €
Zabezpečenie vyšetrenia u iného odborného lekára 10 €
   
Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu na vlastnú žiadosť 10 €
Vypísanie žiadanky na vyšetrenie na vlastnú žiadosť 10 €
Ultrasonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat na vlastnú žiadosť 20 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia 10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku 10 €
   
Rehabilitácia – výkony hradené nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou  
Prvé rehabilitačné vyšetrenie s terapiou 35 €
Individuálna cvičebná lekcia + elektroliečba 50 min. 25 €
Individuálna cvičebná lekcia 25 min. 18 €
Vyšetrenie na izokinetickom bicykli 20 €
Individualna cvičebná lekcia + izokinetický bicykel 50 min. 30 €
Manuálna lymfodrenáž 25 min. 20 €
Manuálna lymfodrenáž 50 min. 25 €
Manuálna lymfodrenáž 85 min. 40 €
Zapožičanie motorovej dlahy na koleno na domáce použitie na 1 deň 10 €
Zapožičanie motorovej dlahy na koleno na domáce použitie na 14 dní 100 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia 10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku 10 €
   
Elektroliečba – výkony hradené nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou  
Elektroliečba Phyaction 5 €
Rikta (laser,UV svetlo), magnetoterapia 8 €
Ultrazvuk 8 €
   
Rehabilitácia – Balíky – výkony hradené nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou  
6 xpredplatených individuálnych lekcií + elektroliečba (6×50 min.) 130 €
6x predplatených individuálnych lekcií (6×25 min.) 95 €
6x predplatených individuálnych lekcií + izokinetický bicykel (6×50 min.) 150 €
6x predplatených cvičeni len na izokinetickom bicykli (6×20 min.) 100 €
6x manuálna lymfodrenáž (6×25 min.) 100 €
6x manuálna lymfodrenáž (6×50 min.) 130 €
6x elektroliečba phyaction 25 €
6x ultrazvuk 40 €
6x Rikta 40 €
13x Magnetoterapia 80 €
   
Špeciálne ortopedické vložky do topánok  
Podoskopické vyšetrenie 5 €
Detské vložky, vložky na bežné nosenie 45 €
Športové vložky, vložky do lodičiek 60 €
   
Laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť klienta  
Odber krvi do uzatvoreného systému /1 skúmavka 4,00 €
Krvný obraz+ diff. 5,50 €
Moč chemicky + sediment 2,50 €
FW 4,50 €
glukóza 1,00 €
AST 1,00 €
ALT 1,00 €
GMT 1,00 €
Na 1,00 €
K 1,00 €
Cl 1,00 €
Ca 1,00 €
Mg 1,00 €
P 1,00 €
Fe +CVK 3,50 €
CRP 5,40 €
ASLO 5,40 €
RF 5,40 €
Ig A 3,50 €
Ig G 3,50 €
Ig M 3,50 €
Ig E 8,50 €
Kreatinín 1,00 €
Kyselina močová 2,00 €
Urea 1,00 €
Cholesterol 2,40 €
TGL 2,40 €
HDL cholesterol 2,40 €
LDL cholesterol 2,40 €
Lipidový profil ( chol, TGL, LDL, HDL) 10,00 €
CK 2,00 €
CB/ celkové bielkoviny 1,00 €
Albumín 1,00 €
Bilirubín celkový 1,00 €
Bilirubín priamy/konj. 1,00 €
ALP/ alkalická fosfatáza 1,00 €
AMS/ amyláza 2,00 €
Myoglobín 8,50 €
HBsAG 6,00 €
HIV 6,00 €
Osteokalcín 13,00 €
Vitamín B12 6,00 €
Fosfáty/ kyselina listová 7,00 €
PSA/ prostat. Šoecif.antigén 16,00 €
Testosterón 7,00 €
TSH 12,00 €
T 4/ tyroxín voľný 6,00 €
T 3  6,00 €
APTT 2,00 €
Fibrinogén 6,00 €
INR / trompoplast. Čas 1,30 €
KS+ Rh faktor 8,00 €
Acidobáza+ odber kapilárnej krvi 4,00 €
CKMB 5,00 €
Feritín 9,00 €
HbA1c (glykovaný hemoglobín) 12,00 €
C peptid 7,90 €
Ceny mikrobiologických vyšetrení podľa cenníka dodávateľa  
   
Psychoterapia a poradenstvo – výkony nehradené ZP  
Individuálna psychoterapia (50min) 35 €
Krátkodobé poradenstvo (50min)  25 €
Psychologická konzultácia (25min) 20 €
Nácvik relaxačných techník (25min)  15 €
Psychodiagnostické vyšetrenie (50min) parciálne 40 €
Psychodiagnostické vyšetrenie komplexné  80 €
Za každých ďalších začatých 25 min. 10 €
Písomná správa na žiadosť klienta 15 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti – výkony nehradené ZP  
Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane 80 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe 55 €
Posúdenie spôsobilosti narábať s omamnými látkami (farmaceuti) 45 €
Dopravná psychológia – výkony nehradené ZP  
Odobratý vodičský preukaz 100 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch 100 €
Vystavenie duplikátu 20 €
Odborné poradenstvo pre vodičov pri odobratí vodičského preukazu pre alkohol 250 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia 10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku 10 €
   
Pediatrická kardiológia – odborná ambulancia  
Manažment klienta na kardiologické vyšetrenie a konzultáciu do 30 minút na vlastnú žiadosť 30 €
Manažment klienta na kardiologické vyšetrenie vrátane ECHO KG na vlastnú žiadosť 40 €
EKG záznam 10 €
Vyhodnotenie EKG záznamu lekárom 15 €
ECHO kardiologické vyšetrenie 30 €
EKG Holter s vyhodnotením 30 €
TK Holter s vyhodnotením 25 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho odhlásenia 10 €
Komunikácia s klientom v cudzom jazyku 10 €