Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy

Skúsený atestovaný lekár z odboru diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Vás vyšetrí a poskytne konzultácie a liečbu pri:

Novozistenom diabete (cukrovke)

Diabete v tehotenstve

Diabete pri užívaní tabliet alebo inzulínu, liečbu diétou

Ponúkame dlhodobú spoluprácu a starostlivosť s vyhodnocovaním výsledkov a nastavením liečby.

Náš lekár bude Vaším spoločníkom pri riešení Vašich ťažkostí spojených s cukrovkou!

Pozrite si cenník výkonov.