Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Diagnostika trénovanosti

Kompletné odborné vyšetrenia s lekárskym záverom vykonávajú: MUDr. Vladimír Říha, Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH, Doc. RNDr. Viktor Bielik.

Diagnostika trénovanosti vznikla na základe poznatkov o tom ako funguje ľudské telo, ako naň vplýva tréningové zaťaženie a aké sú jeho následné reakcie. Presnejšie povedané ide o testovanie a vyhodnocovanie funkčných schopností organizmu, či ešte lepšie určovanie úrovne trénovanosti športovca. Podľa výsledkov testov je možné dať odporúčania, ktoré výrazne pomôžu skvalitniť tréningový proces.

Športová diagnostika nie je určená len vrcholovým športovcom, ale aj tým, ktorí sa venujú rôznym pohybovým aktivitám na rekreačnej úrovni. Je určená najmä tým, ktorí robia vytrvalostné športy, alebo sa snažia pohybom schudnúť. Všetkým tým môžu byť odborné znalosti a odporúčania veľmi užitočné. Ak ich vhodne aplikujú do praxe, určite ich posunú k vyšším métam.

Ponúkame aj diagnostiku na výskokovom ergometri.

Pozrite si cenník výkonov.