Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Interná ambulancia

Vyšetrí Vás skúsený atestovaný lekár z odboru interného lekárstva a funkčnej diagnostiky.

Zameranie na diagnostiku, diferenciálnu dg., liečbu a prevenciu ochorení vnútorných orgánov.
Špecializujeme sa na liečbu artériovej hypertenzie, záchytenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a pacientov s metabolickým syndrómom.

Ďalej ponúkame:

– interné predoperačné vyšetrenia
– laboratórne vyšetrenia
– EKG s popisom
– vyšetrenia pre potreby poistovne
– vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou.

Pozrite si cenník výkonov.