Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Klinická psychológia

Zbrojný preukaz, bezpečnostná služba

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu, posudok pre prácu v bezpečnostnej službe a prácu s omamnými látkami.

Dopravná psychológia

Všetky druhy psychologických vyšetrení pre vodičov a po odobratí vodičského preukazu.

Psychologická príprava pre športovcov, trénerov a športujúcu populáciu

Psychotréning vrcholových športovcov zameraný na zlepšenie a maximalizáciu športového výkonu

Pomôžeme Vám

 • zvýšiť mentálnu odolnosť
 • zvýšiť schopnosť plne sa koncentrovať na svoj výkon
 • spoznať a ovládať emočné procesy (strach, úzkosť, agresivita..), ktoré priamo ovplyvňujú športový výkon
 • vysporiadať sa so stereotypom v tréningovom procese, kt. môže viesť k vyhoreniu (Burn-outu)
 • sformulovať svoje vízie a následne stanoviť konkrétne kroky smerujúce k ich naplneniu
 • s návratom do tréningového procesu po zraneniach a ťažkých chorobách
 • zefektívniť Vašu komunikáciu s trénerom či spoluhráčom

Tréningy pomocou HRV biofeedbacku

Moderná technológia k optimalizácii psychofyziologických procesov organizmu.

Tréningy umožňujú športovcom lepšie vnímať a rozpoznávať signály vlastného tela a vedome ich regulovať. Špeciálne sa využívajú na nácvik plnej koncentrácie na výkon, zlepšovanie techniky, dosiahnutie optimálnej úrovne aktivácie počas súťaže a zníženie úzkosti z predštartových stavov.

V praxi tento tréning podporuje urýchlenie celkovej regenerácie a rýchlejšie zotavenie po chorobe, úrazoch a operáciách. Vhodný je tiež ako súčasť kardiorehabilitácie a pri problémoch s vysokým krvným tlakom.

Relaxačné techniky

Autogénny tréning / Nácvik dýcokhania / Jacobsonova svalová progresívna relaxácia

Psychodiagnostické vyšetrenie

 • Psychodiagnostika  zameraná na psychické funkcie (pamäť, pozornosť, intelekt,  osobnosť,  diferenciálna diagnostika  duševných porúch )
 • Psychodiagnostika  zameraná  na prevenciu z hľadiska včasnej diagnostiky psychosociálnej záťaže,  schopnosti  zvládať svoj stres a poznať zdroje na vyrovnanie sa s nadmernou záťažou.

Krátkodobé poradenstvo

Poskytneme Vám odbornú konzultáciu ohľadom vzťahových problémov, poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, nácvik asertivity a komunikáčných zručností a pod.

Podporná psychoterapia

 • pri zvládaní náročných životných situácií,
 • pri osobnostných a emocionálnych problémoch,
 • úzkostných stavoch, depresívnych zmenách náladz a poruchách adaptácie
 • liečba psychosomatických ochorení súvisiacich so stresom (ako napr. bolesti hlavy, bolesti chrbta, chronické bolesti, tráviace ťažkosti, poruchy  spánku).

U nás máte zabezpečenú:

 • diskrétnosť a anonymitu (nie sme viazaní zmluvnými vzťahmi s poisťovňou, a preto nemusíme o svojich klientoch viesť dokumentáciu pre poisťovňu)
 • krátke objednávacie termíny, žiadne čakacie lehoty
 • príjemné a pokojné prostredie
 • služby časovo prispôsobené potrebám klienta a individuálny prístup

Cenník výkonov