Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Klinická psychológia

Zbrojný preukaz, bezpečnostná služba

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu, posudok pre prácu v bezpečnostnej službe a prácu s omamnými látkami.

Dopravná psychológia

Všetky druhy psychologických vyšetrení pre vodičov a po odobratí vodičského preukazu.

Cenník výkonov