Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Liečenie športových úrazov a kĺbnej artrózy vlastnou plazmou

Táto metóda umožňuje organizmu rýchlejšie hojenie, skoršiu rehabilitáciu a skracuje dobu zotavenia po úraze. Pomocou nej je vhodné liečiť typické športové diagnózy:

  • Tenisový lakeť
  • Poškodenia kĺbov (lézie meniskov a väzov, chrupaviek)
  • Zápaly Achillovej šľachy
  • Zápaly patelárnej šľachy (jumper´s knee)
  • Svalové poranenia 
  • Spomalenie degeneratívnych procesov v kĺbe

Ide o neoperačnú a bezpečnú metódu, ktorá používa hojacie bunky z “vlastného tela”.

Objednajte sa na tel. čísle: 0902 901 034.

Mechanizmus účinku:

Princípom tejto bioterapie je, že pomocou systému “ACP (Autologná kondicionovaná plazma) Double syringe system” získame z krvi pacienta plazmu obohatenú o trombocyty a iné hojacie látky. Trombocyty (krvné doštičky) sa aktivujú v okamihu opustenia krvného toku – mimo cievy a uvoľňujú proliferatívne a morfogenické proteiny. Tieto rastové faktory sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách vrátane kostí, šliach, chrupavky a kože. Napomáhajú biologickému procesu hojenia pri akútnych úrazoch alebo pri ich prechode do chronického štádia. Tento výťažok z krvi sa vstrekuje pomocou injekcie do poraneného miesta resp. kĺbu.

Proces liečby:

Pacientovi sa odoberie venózna krv, ktorej spracovanie trvá 5 minút. Po spracovaní sa podáva do postihnutého miesta vlastná plazma. Do krvi sa nič nepridáva! Celá procedúra, a teda aj návšteva lekára trvá asi 30 minút. Injekcie sa podávajú v intervaloch 5-7 dní . Odporúča sa podať 5 injekcií. V akútnych prípadoch sa však intervaly medzi injekciami môžu skrátiť.

V Európskej únii a na Slovensku sa táto liečba neuhrádza z verejného zdravotného poistenia. Ide o nadštandardnú bio liečbu hradenú priamou platbou.

Pozrite si cenník výkonov.