Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Ortopédia

Všeobecná konzervatívna ortopedická starostlivosť pre detí aj dospelých :

  • osobitne zamerané na poruchy držania tela detí aj dospelých, degeneratívne poškodenia chrbtice, deformity chrbtice
  • skoliózy, kyfózy so špecializáciou na poradenstvo týkajúce sa ortéz trupu, korzetov a driekových pásov
  • poradenstvo pri poruchách chôdze, bolestiach a deformitách chodidiel detí aj dospelých  so zameraním na optimalizáciu ortopedických vložiek a konfekčnej a ortopedickej obuvi
  • medikamentózna liečba pri poškodení kolenných a bedrových kĺbov a optimalizácia konštrukčných riešení ortopedických pomôcok pri obmedzení mobility po športových úrazoch ako aj pri poškodeniach kĺbov z opotrebovania
  • ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov novorodencov

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonáva skúsená ortopédka MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. a MUDr. Trepáč. Ambulancia sa nachádza v priestoroch Sportmedu.

Objednávanie:
✅ Daxnerovo námestie 5 (Bratislava, Ružinov), kontakt: 0902 901034
✅ Tbiliská (Bratislava Rača), kontakt: 0911 611700
Prosíme, vždy sa pri objednávaní uistite, na ktoré pracovisko sa chcete objednať a tam sa aj následne dostavte na vyšetrenie.

Pozrite si cenník výkonov.