Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka

Od 1. 1. 2016 je v platnosti nový Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z.z.) a s ním súvisiaca vykonávacia vyhláška č. 51/2015, ktorá definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže, kde je povinnosť jedenkrát ročne absolvovať túto prehliadku na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva. Naše pracovisko spĺňa všetky požiadavky akreditácie a pripravilo pre Vás ponuku prehliadok v zmysle nového Zákona o športe.

Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka poskytne  informácie o tom, ako pracuje váš organizmus  v zaťažení. Odporúčame absolvovať prehliadku ak ste aktívny alebo rekreačný športovec, ak  sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske) alebo ak športujete len sám pre svoje zdravie.

V rámci preventívnej prehliadky Vám urobíme aj športovú diagnostiku, vďaka čomu Vám vieme presne určiť Vašu trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie (vyjadrené tepovou frekvenciou). Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti.

Objednajte sa na tel. čísle: 0902 901 034.

Objednaných klientov, pripravujúcich sa na ktorýkoľvek druh preventívnej prehliadky žiadame, aby sa oboznámili s Pokynmi pred výkonom telovýchovnolekárskej prehliadky a priniesli so sebou podpísané Poučenie a informovaný súhlas pred preventívnou prehliadkou.

Preventívna prehliadka detí.
Je určená pre deti od 6 – 12 rokov, ktoré začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať. Zdravotná poisťovňa Vám preplatí v zmysle zákona časť ceny z prehliadky.

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom

Preventívna prehliadka A1.
Je určená pre vrcholových športovcov v zmysle Zákona o športe. Je taktiež vhodná pre všetkých, ktorí sa športu venujú na rekreačnej úrovni ale s vysokou intenzitou tréningov a prípadne súťaží.

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom

Preventívna prehliadka A2.
Je určená pre vrcholových športovcov v zmysle Zákona o športe. Je taktiež vhodná pre všetkých, ktorí sa športu venujú na rekreačnej úrovni ale s vysokou intenzitou tréningov a prípadne súťaží. Naviac k prehliadke A1 Vám urobíme diagnostiku trénovanosti a určíme jej úroveň.

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • spiroergometria
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Pozn.: Je možné za doplatok urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky

Preventívna prehliadka B.
Je určená pre talentovaných športovcov v zmysle Zákona o športe. Je taktiež vhodná pre všetkých vo veku 6 (130cm) – 18 rokov, tých, ktorí sa športu venujú na rekreačnej úrovni ale s vysokou intenzitou tréningov a prípadne súťaží a tiež pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o svojom organizme viac. Zdravotná poisťovňa Vám preplatí v zmysle zákona časť z ceny prehliadky.

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom

Pozn.: Je možné za doplatok urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky

Preventívne prehliadky špeciálne.
Sú určené pre všetkých športovcov, ktorí chcú dokonale poznať reakciu svojho organizmu na záťaž, dozvedieť sa všetko o úrovni trénovanosti, prípadne chcú poradiť s tréningom alebo poradiť pri redukcii hmotnosti.

 • anamnézTest na redukciu hmotnosti (spiroergometria), zistenie optimálnej záťaže so zameraním na zníženie hmotnosti, vyformovanie či spevnenie postavy, vypracovanie cvičebného programu
 • Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri)
 • Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti,  určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri+bežiaci pás)
 • Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti,určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom
 • Spiroergometria s možnosťou použitia vlastného bicykla + zhodnotenie úrovne trénovanosti
 • Laktátova krivka na bicykli , bežiacom páse + zhodnotenie úrovne trénovanosti
 • Test na určenie optimálnej kadencie šliapania  a možnosťou prinesenia vlastného bicykla (spiroergometria)
 • Test na redukciu hmotnosti (spiroergometria), zistenie optimálnej záťaže so zameraním na zníženie hmotnosti, vyformovanie či spevnenie postavy, vypracovanie cvičebného programu
 • Konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky trénovanosti, metodológie tréningu a výživy
 • Pokojový metabolizmus (PM)
 • Analýza výživového záznamu a vypracovanie jedálneho lístka
 • Redukčný program I. (PM+komplet výživa)
 • Redukčný program II. (PM+komplet výživa+tréningový program+SEV)

Pozrite si cenník výkonov.