Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka

Od 1. 1. 2016 je v platnosti nový Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z.z.) a s ním súvisiaca vykonávacia vyhláška č. 51/2015, ktorá definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže, kde je povinnosť jedenkrát ročne absolvovať túto prehliadku na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva. Naše pracovisko spĺňa všetky požiadavky akreditácie a pripravilo pre Vás ponuku prehliadok v zmysle nového Zákona o športe.

Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka poskytne  informácie o tom, ako pracuje váš organizmus  v zaťažení. Odporúčame absolvovať prehliadku ak ste aktívny alebo rekreačný športovec, ak  sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske) alebo ak športujete len sám pre svoje zdravie.

V rámci preventívnej prehliadky Vám urobíme aj športovú diagnostiku, vďaka čomu Vám vieme presne určiť Vašu trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie (vyjadrené tepovou frekvenciou). Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti.

Objednajte sa na tel. čísle: 0902 901 034.

Objednaných klientov, pripravujúcich sa na ktorýkoľvek druh preventívnej prehliadky žiadame, aby sa oboznámili s Pokynmi pred výkonom telovýchovnolekárskej prehliadky a priniesli so sebou podpísané Poučenie a informovaný súhlas pred preventívnou prehliadkou.

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom
 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom
 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • spiroergometria
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Pozn.: Je možné za doplatok urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky

 • anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom

Pozn.: Je možné za doplatok urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky

 • anamnézTest na redukciu hmotnosti (spiroergometria), zistenie optimálnej záťaže so zameraním na zníženie hmotnosti, vyformovanie či spevnenie postavy, vypracovanie cvičebného programu
 • Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri)
 • Preventívna prehliadka A2 + zhodnotenie úrovne trénovanosti,  určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom (na bicyklovom ergometri+bežiaci pás)
 • Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti,určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón športovým fyziológom
 • Spiroergometria s možnosťou použitia vlastného bicykla + zhodnotenie úrovne trénovanosti
 • Laktátova krivka na bicykli , bežiacom páse + zhodnotenie úrovne trénovanosti
 • Test na určenie optimálnej kadencie šliapania  a možnosťou prinesenia vlastného bicykla (spiroergometria)
 • Test na redukciu hmotnosti (spiroergometria), zistenie optimálnej záťaže so zameraním na zníženie hmotnosti, vyformovanie či spevnenie postavy, vypracovanie cvičebného programu
 • Konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky trénovanosti, metodológie tréningu a výživy
 • Pokojový metabolizmus (PM)
 • Analýza výživového záznamu a vypracovanie jedálneho lístka
 • Redukčný program I. (PM+komplet výživa)
 • Redukčný program II. (PM+komplet výživa+tréningový program+SEV)

Pozrite si cenník výkonov.