Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Telovýchovné lekárstvo

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonávajú skúsení športoví lekári: MUDr. Vladimír Říha,  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Konzultácie sú určené:

  • vrcholovým športovcom
  • rekreačným športovcom
  • deťom zaradeným do pravidelnej tréningovej aktivity
  • deťom na posúdenie predpokladu somatického a výkonnostného rastu
  • ľudí s oslabeným zdravotným stavom pri liečbe rôznych ochorení (diabetes, nadváha, poruchy metabolizmu a iné.)
  • Všetkým, ktorí chcú začať zdravo športovať

Testovanie, redukčný program, odborné závery pre diagnostiku trénovanosti, programovanie a sledovanie tréningu Vám na požiadanie urobí Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Objednajte sa na tel. čísle 0902 901 034

Pozrite si cenník výkonov.