Ponúkame komplexné zdravotnícke zabezpečenie

Traumatológia

Konzultačnú, ambulantnú a poradenskú činnosť vykonáva Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Pri indikácii k operácii Vám poskytujeme možnosť vykonať ju prednostne a to priamo v priestoroch na Daxnerovom námestí 5, Bratislava.   Vykonávame všetky druhy artroskopických operácií a operácií športovej traumatológie.

Objednajte sa na tel. čísle: 0902 901 034.

Pozrite si cenník výkonov.