Sú športové lekárske prehliadky pre každého?

Telovýchovno-lekárske prehliadky poznáme aj pod rôznymi inými názvami, ako napr. športovo lekárske prehliadky, športovo-zdravotné prehliadky alebo športové prehliadky. V každom prípade ide o prehliadky, ktoré sa svojim obsahom líšia od zdravotných prehliadok z povinného zdravotného poistenia.

Náš telovýchovný lekár MUDr. V. Řiha vysvetľuje, prečo majú telovýchovno-lekárske prehliadky význam aj u bežnej populácie, nie len u vrcholových športovcov.

  1. Prečo sú zdravotné prehliadky dôležité?

Cieľom zdravotných prehliadok je prevencia a včasná diagnostika ochorení. Na preventívnu zdravotnú prehliadku u všeobecného lekára, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, máme nárok raz za dva roky. Podľa MZSR tieto prehliadky využíva iba 40% obyvateľov.

2. Sú telovýchovno-lekárske prehliadky určené len športovcom?

Nie, nie sú. Sú určené pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o svojom organizme, na posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a fyzickej výkonnosti a tiež ako pracuje a reaguje ich organizmus vo fyzickom zaťažení. Športovci v organizovanom športe sú povinní absolvovať telovýchovno-lekárske prehliadky v zmysle Zákona o športe.

3. Čím sa odlišujú  telovýchovno-lekárske prehliadky od bežných zdravotných prehliadok?

Telovýchovno-lekársku prehliadku vykonávajú špecialisti na špecializovaných zariadeniach a na základe vyšetrení a testov Vám poskytnú  informácie o tom, ako pracuje váš organizmus  v zaťažení. Prehliadku odporúčame absolvovať ak ste aktívny alebo rekreačný športovec, ak  sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske) alebo ak športujete len sám pre svoje zdravie. Obzvlášť dôležité je zistiť a otestovať svoju kondíciu, keď plánujete zmeniť svoj životný štýl a začať športovať po dlhšej odmlke alebo ste sa fyzickým aktivitám ešte nevenovali.

4. V čom sa líšia jednotlivé typy telovýchovno-lekárskych prehliadok?

Telovýchovno-lekárske prehliadky sa líšia obsahom vykonávaných testov v závislosti od veku testovaného a jeho trénovanosti. Pre rekreačných športovcov a bežnú populáciu je vhodná Preventívna prehliadka B (s ergometriou).

5. Čo sa dozviete o svojom zdravotnom stave, aký to má pre Vás prínos?

V rámci preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky Vám urobíme otestovanie Vášho organizmu v zaťažení a tiež športovú diagnostiku. Vďaka tomu Vám vieme  posúdiť Váš aktuálny zdravotný stav a fyzickú výkonnosť, určiť Vašu trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie. To je dôležitý faktor pre zvládanie náročného pracovného režimu a športových aktivít. Závery prehliadky Vám osobne vysvetlí náš telovýchovný lekár, ktorý s ohľadom na Váš zdravotný stav odporučí aj vhodné druhy športovej aktivity.

Späť na výpis článkov Obávate sa artrózy?