SPORTMED

Bc. Lenka Letkovičová

Fyzioterapeut

Absolventka strednej zdravotnej školy na Záhradníckej ulici v Bratislave (1996-1999).  V rokoch 2002 – 2012 pracovala ako diplomovaný fyzioterapeut vo FNsP akad. L. Dérera v Bratislave, kde absolvovala prax na všetkých oddeleniach a ambulancii. Od roku 2013 pracuje ako fyzioterapeut v zdravotníckom zariadení Sportmed.

  • Počas rokov 2003 – 2005 si rozšírila vzdelanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v špecializačnom odbore Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov.
  • V rokoch 2007 – 2009 ukončila na Slovenskej zdravotníckej univerzite odbor fyzioterapeut bakalárskym diplomom.
  • Svoje znalosti si rozšírila o kurzy lymfodrenáže (2006), odbornými seminármi Mechanická diagnostika a terapia – Metóda Robina McKenze (2008).
  • Absolvovala kurz tejpingu a kurz SM-systém.
  • Venuje sa pacientom aj športovcom po úrazoch, zlomeninách, pacientom s problémami kostro – svalového systému.
  • Pri svojej práci využíva mäkké a mobilizačné techniky, balančné cvičenia (posturomed), cvičenie pomocou fit lôpt (Pilates on the ball), therabandov, pohybové terapie pre športovcov a školu chrbta.
  • Má dlhoročnú prax pri cvičení tehotných matiek a cvičení po pôrode.
  • Venuje sa aj pacientom s plochonožím a skoliózou, absolvovala kurz podológie v Hradci Králové a vyrába ortopedické vložky do obuvi na mieru a podľa indikácie.

Objednajte si komplexné zdravotnícke služby na mieru už dnes!