O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

O nás

Profil firmy Sportmed, s.r.o.

Sportmed je neštátne zdravotnícke zariadenie zamerané na vykonávanie preventívnych telovýchovnolekárskych prehliadok, funkčných vyšetrení a diagnostiky trénovanosti profesionálnych aj  amatérskych športovcov. Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z odborov všeobecného lekárstva, rehabilitácie, chirurgie,  traumatológie, ortopédie (aj detská ortopédia), športovej a klinickej psychológie, angiológie, diabetológie a vnútorného lekárstva (interna). Realizujeme aj vybrané operačné zákroky, hlavne artroskopické operácie (operácie kĺbov).

Ponúkame Vám aj ďalšie služby:

  • Meranie bazálneho metabolizmu
  • Redukčný program spolu s testovaním vášho organizmu
  • Prípravu tréningového programu spolu s jedálnym lístkom na mieru
  • Služby všeobecného (praktického) lekára, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou
  • Celoročnú zdravotnícku starostlivosť o jednotlivcov, športové kluby a reprezentácie
  • Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti počas konania športových podujatí

Všetky nami ponúkané služby si môžete objednať podľa vašich individuálnych časových možností. Počas nášho pôsobenia využilo naše služby viac ako 150 000 klientov.

Objednajte si komplexné zdravotnícke služby na mieru už dnes!