SPORTMED

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.

Ortopéd

1976


 absolvovala LFUK Bratislava

1990


 získala hodnosť CSc. na Masarykovej Univerzite v Brne

Atestácie:

  • 1980 atestácia v odbore ortopédia I. stupňa
  • 1990 atestácia v odbore ortopédia II. stupňa
  • 2000 atestácia v špecializačnom odbore ortopedická protetika

Knižné publikácie

  • Brozmanová a kol.: Ortopedická protetika Osveta Martin, 1990
  • Brozmanová, Spišáková, Kokavec: Aktuality v ortopedickej protetike Herba 2010, publikácie pre odborných zdravotníckych pracovníkov
  • Brozmanová, Frištáková, Brucknerová, Kokavec: Rodičia sa pýtajú ortopéda, Ikar, 2014
Od absolvovania LFUK pracovala na patologickej anatómii na LFUK Bratislava, ako samostatne pracujúci lekár ortopéd v ÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach , ako lekársky námestník riaditeľa š.p. Protetika Bratislava a od r. 1984 na oddelení Ortopedickej protetiky FN, ktoré sa neskôr transformovalo do ŠNOP, kde viac rokov pôsobila popri práci na ortopedickej ambulancii ako námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť. Dlhoročné prednáškové a publikačné aktivity na Lekárskej fakulte, SZU, venuje sa príprave absolventov v odbore ortopedická protetika. Teraz sa okrem ortopédie a konzultáciám k ortopedickým pomôckam dospelých venuje aj konzervatívnej liečbe detí na skoliotickej ambulancii DFNsP v Bratislave.

Objednajte sa už dnes! Postaráme sa o Vaše zdravie a kondíciu