SPORTMED

MUDr. Igor Hajduk

Všeobecný lekár

Absolvent Vojenského lekárskeho, výskumného a doškoľovacieho ústavu Jána Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, Karlovej Univerzity Praha.

Atestácie: všeobecné a dorastové lekárstvo (1993, 2000) posudkové lekárstvo (1997) a vnútorné lekárstvo (2004).

  • V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie, posudkový lekár v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie, spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, kúpeľnými zariadeniami, sociálnou poisťovňou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • V Sportmede pracuje ako všeobecný (praktický) lekár od roku 2006.

Objednajte sa už dnes! Postaráme sa o Vaše zdravie a kondíciu