SPORTMED

MUDr. Zuzana Kopecká

telovýchovná lekárka, všeobecná lekárka
  • V roku 2018 ukončila štúdium všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • V rokoch 2019-2023 pracovala na oddelení telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava ako telovýchovná lekárka.
  • V roku 2022 absolvovala spoločný internistický kmeň ukončený skúškou.

Objednajte si komplexné zdravotnícke služby na mieru už dnes!