SPORTMED

Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka

Hľadáte spôsob, ako udržať svoje zdravie v optimálnej kondícii a predísť potenciálnym problémom? Naša "Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka" je práve to, čo potrebujete. Výhradne v rámci našej lekárskej praxe na klinike Sportmed vám ponúkame túto komplexnú službu, ktorá vám umožní monitorovať a zlepšovať vaše zdravie.

Naša telovýchovnolekárska prehliadka je navrhnutá s ohľadom na vaše osobné potreby a ciele. Naši skúsení lekári vás budú podrobne vyšetrovať a zhodnotia vašu fyzickú kondíciu. Tento proces zahŕňa meranie vitálnych znakov, hodnotenie pohybových schopností a analýzu vašej zdravotnej histórie.

Preventívna telovýchovnolekárska prehliadka poskytne informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v zaťažení.

S našou preventívnou prehliadkou získate:

 • Komplexné vyhodnotenie zdravotného stavu: Naši lekári vám poskytnú podrobnú analýzu vášho zdravotného stavu a odporučia opatrenia na jeho zlepšenie.
 • Personalizovaný prístup: Každý pacient je jedinečný, a preto vám ponúkame individuálny prístup, ktorý sa prispôsobí vašim potrebám.
 • Rady pre zdravý životný štýl: Budete mať prístup k odborným radám týkajúcim sa výživy, cvičenia a zdravého životného štýlu.
 • Predchádzanie chorobám: Včasným odhalením možných problémov môžeme spoločne pracovať na ich predchádzaní a minimalizácii rizika.
 • Dôveru a spoľahlivosť: Na našej klinike sa dodržiavajú pravidlá diskrétnosti a GDPR v oblasti starostlivosti o zdravie pacientov.

Investujte do svojho zdravia a dovoľte nám pomôcť vám dosiahnuť optimálnu kondíciu. S našou "Preventívnou telovýchovnolekárskou prehliadkou" máte k dispozícii nástroj na dosiahnutie a udržanie zdravého a aktívneho životného štýlu.

Pre viac informácií a na objednanie sa na túto službu nás neváhajte kontaktovať. Vaše zdravie je našou prioritou.

Ste objednaný klient pripravujúci sa na ktorýkoľvek druh preventívnej prehliadky?

Oboznámte sa s POKYNMI PRED VÝKONOM TELOVÝCHOVNOLEKÁRSKEJ PREHLIADKY

Je určená pre vrcholových športovcov v zmysle Zákona o športe. Je taktiež vhodná pre všetkých, ktorí sa športu venujú na rekreačnej úrovni ale s vysokou intenzitou tréningov a prípadne súťaží.

 • Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • Vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • Základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
 • Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • Vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)
 • Ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
 • Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom

Pozn.: Je možné za doplatok urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky
Je určená pre deti od 6 rokov, ktoré začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať. Je určená pre talentovaných športovcov v zmysle Zákona o športe. Je taktiež vhodná pre všetkých vo veku 6 (130cm) – 18 rokov, tých, ktorí sa športu venujú na rekreačnej úrovni ale s vysokou intenzitou tréningov a prípadne súťaží a tiež pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o svojom organizme viac. Zdravotná poisťovňa Vám preplatí v zmysle zákona časť z ceny prehliadky.

 • Anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
 • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • Vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • Základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
 • Spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych) - nad 12 rokov
 • Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
 • Vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
 • Ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)
 • Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom

Pozn.: Je možné za doplatok urobiť akékoľvek biochemické vyšetrenie ku ktorémukoľvek typu prehliadky
Sú určené pre športovcov a pre všetkých, ktorí chcú dokonale poznať reakciu svojho organizmu na záťaž, dozvedieť sa všetko o úrovni trénovanosti, prípadne chcú poradiť s tréningom.

 • Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón (na bicyklovom ergometri)
 • Konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky trénovanosti a metodológie tréningu
 • nie je možné vykonať samostatne, je možné vykonať iba s „Preventívnou prehliadkou A1“ alebo po preukázaní vykonania obdobnej prehliadky na inom pracovisku
Sú určené pre športovcov a pre všetkých, ktorí chcú dokonale poznať reakciu svojho organizmu na záťaž, dozvedieť sa všetko o úrovni trénovanosti, prípadne chcú poradiť s tréningom.

 • Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón (na bicyklovom ergometri a bežiacom páse)
 • Konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky trénovanosti a metodológie tréningu
 • nie je možné vykonať samostatne, je možné vykonať iba s „Preventívnou prehliadkou A1“ alebo po preukázaní vykonania obdobnej prehliadky na inom pracovisku
Spiroergometria + zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón

 • nie je možné vykonať samostatne, je možné vykonať iba s „Preventívnou prehliadkou A1“ alebo po preukázaní vykonania obdobnej prehliadky na inom pracovisku

  • Konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky trénovanosti a metodológie tréningu